Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini memfokus kepada peranan ilmu ketamadunan dalam membina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsip tamadun bagi mengamalkan semangat hormat menghormati dan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama. Pengajian ketamadunan ini juga berperanan penting dalam pembinaan tamadun Malaysia agar masyarakat peka dengan isi-isi ketamadunan dan mempunyai sikap positif terhadap dialog budaya dan tamadun.

 

 The Team

PUTRAMOOC       13510 kudos

Hello everyone, I'm a teacher for this course and I can't wait to learn with all of you.

ahmadnasir       1865 kudos

bismillahi rahmani rahim Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera. Tugas, peranan dan tanggungjawab pendidik perlu ada asas yang terangkum dalam 3i 'IMAN', 'IS...

Muhamad Al-Wadud Bin Mahmud       336 kudos

Hello everyone, I'm a teacher for this course and I can't wait to learn with all of you.

UMTMOOC       296 kudos

UMTMOOC - FUTURE OF ONLINE EDUCATION JOIN US @ openlearning.com/umtmooc...

Abd Karim Alias       292 kudos

I am a Professor of Food Technology at the School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia (USM). Currently I'm teaching 3 courses at undergraduate l...

AF Nizam       205 kudos

Hello everyone, I'm a teacher for this course and I can't wait to learn with all of you.

Alyani Ismail       52 kudos

Hello everyone, I'm a teacher for this course and I can't wait to learn with all of you.

Fadzree       40 kudos

Hello everyone, I'm a teacher for this course and I can't wait to learn with all of you.

PutraMOOC       40 kudos

Hello everyone, I'm a teacher for this course and I can't wait to learn with all of you.

Mohd Taufik Mohd Ayup       8 kudos

Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia, UPM...

Zarina Muhammad       5 kudos

Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM...

Shahrul Hazman       0 kudos

Hello everyone, I'm a teacher for this course and I can't wait to learn with all of you.

The Community

79760 Students           730026 Comments

More Information

Platform kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini merupakan usaha bersama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia dengan kerjasama Institusi Pengajian Tinggi Awam serta para akademik dan tenaga pakar UPM yang terlibat dalam pembinaan kurikulum dan pengajaran kursus ini.

Kursus ini memfokus kepada peranan ilmu ketamadunan dalam membina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsip tamadun bagi mengamalkan semangat hormat menghormati dan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama. Pengajian ketamadunan ini juga berperanan penting dalam pembinaan tamadun Malaysia agar masyarakat peka dengan isi-isi ketamadunan dan mempunyai sikap positif terhadap dialog budaya dan tamadun.

Kursus ini terbahagi kepada enam tema utama:

  1. Pengenalan Ilmu Ketamadunan
  2. Tamadun Islam
  3. Tamadun Melayu
  4. Tamadun Cina
  5. Tamadun India
  6. Isu-isu Semasa dan Masa Depan

Related Courses

Status: Offline

Duration: 7 Weeks

Students: 79760