Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini memfokus kepada peranan ilmu ketamadunan dalam membina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsip tamadun bagi mengamalkan semangat hormat menghormati dan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama. Pengajian ketamadunan ini juga berperanan penting dalam pembinaan tamadun Malaysia agar masyarakat peka dengan isi-isi ketamadunan dan mempunyai sikap positif terhadap dialog budaya dan tamadun.

 


The Team

ahmadnasir       1855 kudos

bismillahi rahmani rahim Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera. Tugas, peranan dan tanggungjawab pendidik perlu ada asas yang terangkum dalam 3i 'IMAN', 'IS...

Nurul Husniyah       78 kudos

Hello everyone, I'm a teacher for this course and I can't wait to learn with all of you.

PutraMOOC       29 kudos

Hello everyone, I'm a teacher for this course and I can't wait to learn with all of you.

Dr Adlina UPM       23 kudos

Prof Madya di Jab Pengajian Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, UPM...

Aini Marina       9 kudos

I teach and do research  in the area of Cognitive Sciences. I'm always learning and love to help, so do say hi!...

Mohd Taufik       8 kudos

Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia, UPM...

Adlina       7 kudos

Hello everyone, I'm a teacher for this course and I can't wait to learn with all of you.

Normala Othman       5 kudos

Dr.Normala Othman, Pensyarah Kanan di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, UPM...

Arfah Ab Majid       1 kudos

Dr. Arfah Ab. Majid adalah pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Bidang kepakaran...

Murni Wan Mohd Nor       1 kudos

Dr Murni Wan Mohd Nor is a senior lecturer at UPM in the field of political science and human rights, as well as government studies. Her research interest inclu...

Arfah Ab Majid       0 kudos

Hello everyone, I'm a teacher for this course and I can't wait to learn with all of you.

Nobaya       0 kudos

Baby steps towards MOOC...

The Community

38698 Students           391960 Comments

More Information

Platform kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini merupakan usaha bersama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia dengan kerjasama Institusi Pengajian Tinggi Awam serta para akademik dan tenaga pakar UPM yang terlibat dalam pembinaan kurikulum dan pengajaran kursus ini.

Kursus ini memfokus kepada peranan ilmu ketamadunan dalam membina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsip tamadun bagi mengamalkan semangat hormat menghormati dan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama. Pengajian ketamadunan ini juga berperanan penting dalam pembinaan tamadun Malaysia agar masyarakat peka dengan isi-isi ketamadunan dan mempunyai sikap positif terhadap dialog budaya dan tamadun.

Kursus ini terbahagi kepada enam tema utama:

  1. Pengenalan Ilmu Ketamadunan
  2. Tamadun Islam
  3. Tamadun Melayu
  4. Tamadun Cina
  5. Tamadun India
  6. Isu-isu Semasa dan Masa Depan

Related Courses

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Status: On now

Students: 38698