KKBD MOOCs

KKBD MOOCs merupakan platform pembelajaran atas talian Kolej Komuniti Bandar Darulaman untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran sepanjang hayat dalam pelbagai bidang khususnya kepada komuniti setempat dan pengguna di atas talian.


138 Students


Featured CoursesEducators

Kursus-kursus yang ditawarkan melibatkan kursus-kursus dalam program diploma dan sijil sepenuh masa dan program pengajian sepanjang hayat.

Noor Ateqah Madon

Hello everyone, I'm a teacher and I can't wait to learn with all of you.

Zulhana Zulkifle

Assalammualaikum and Hai... It is very grateful to be here with you. I'm  Zulhana binti Zulkifle, one of the instructors that will be together with you  in Open...