1 Kudos

Arfah Ab Majid

About Me

Dr. Arfah Ab. Majid adalah pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Bidang kepakaran beliau adalah Usuluddin dan Perbandingan Agama.  Manakala bidang penyelidikan merangkumi usuluddin, perbandingan agama, dialog antara agama, hubungan antara agama/etnik.

Communities
Badges
Fans

Comments