1 Kudos

nur hafizah yusoff

About Me

Saya merupakan pengajar bagi kursus ini 'Devian dan Jenayah'. Berkelulusan BA (UKM), MA(UKM), PhD (USM). Bidang kepakaran dan minat saya adalah berkenaan devian, jenayah dan kawalan sosial, penglibatan komuniti, perubahan sosial dan pembangunan. Saya menyertai dunia akademik bermula sejak tahun 2011. 

Communities
Badges
Fans

Comments