3 Kudos

WAN MUNA RUZANNA WAN MOHAMMAD

About Me

Saya telah menamatkan pengajian Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu) pada tahun 2007, menyambung pengajian di peringkat Master of Arts (Bahasa Melayu-Sosiolinguistik)  pada tahun 2010, serta menamatkan pengajian PhD (Bahasa Melayu- Psikolinguistik) pada tahun 2014 di Universiti Putra Malaysia. 

Communities
Badges
Fans

Comments